Produkter og kvalitet i leveransen


Vi satser på å levere produkter som har høy grad av kvalitet. Våre produsenter saster på å være i fremste linje når det gjelder utvikling og sikkerhet.

Porter og Portåpnere fra Hörmann

Hos Hörmann er portene og portåpnerne selvsagt 100% tilpasset til hverandre og TüV testet iht. standard for sikkerhet. Hörmann gir f.eks. 10 års garanti på sine produkter.

Du finner mer om deres grantivilkår på deres hjemmesider. Se www.hoermann.no Portene til Hörmann er produsert iht. kvalitetsstyringssystemet NS ISO 9001 og oppfyller alle krav i europeisk standard 13241-1.

Aluminiumstiger

Vi har utalige løsninger med Aluminiums stiger, de kan sjekke vår leverandør på denne adressen: http://www.alu-stigen.no/